Aktivitetsbild alkoholreklam br
Aktivitetsbild alkoholreklam br

Anmäl alkoholreklam

Information 
Om marknadsföringen sker i tryckt media, på internet eller i samband med events, festivaler eller utskick ska du vända dig till Konsumentverket/Konsumentombudsmannen. Anmälan

Om marknadsföringen sker i tv eller radio som sänds från Sverige, det vill säga i SVT, TV4 eller någon av våra svenska radiokanaler, anmäler du detta till Myndigheten för radio och tv. Amälningsblankett.

Då du gör en anmälan beskriver du var och när du sett reklamen, budskap och innehåll samt varför du anser att den strider mot gällande lagstiftning. Bifoga gärna en bild på reklamen. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi är glada om du även sänder en kopia på anmälan till oss.

Verktyg
Vill du veta mer om vad lagen säger och hur man gör en anmälan? Läs vår lathund om hur man anmäler alkoholreklam via länken nedan.
Lathund Alkoholreklam

Övrigt
Ju mer alkoholreklam ungdomar möter, desto tidigare börjar de att dricka alkohol och desto mer dricker de. Samtidigt satsar alkoholindustrin allt mer pengar på reklam i svenska medier. Din anmälan mot otillbörlig alkoholreklam spelar en viktig roll i arbetet att få ett totalförbud mot alkoholreklam. Har du några frågor kan du maila till Alkoholstörningsjouren eller gå in på www.alkoholstör.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>